Štátna skúška

Štátna skúška v študijnom programe.

Stručná osnova predmetu

Štátna skúška v rámci študijného programu.

Hodnotenie predmetu

 

 

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX