RNDr. Katarína Chovancová, PhD.

Kde ma nájdete

Laboratórium optických metód č. dverí CH2-333.

Vedecké zameranie

Optické metódy. Atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou

Vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie:      
2017 - 2021 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Zameranie/špecializácia: Analytická chémia
Získaný titul: PhD.
   
2019 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Zameranie/špecializácia: Analytická chémia
Získaný titul: RNDr.
   
2015 - 2017 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Zameranie/špecializácia: Analytická chémia
Získaný titul: Mgr.
   
2012 - 2015 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Zameranie/špecializácia: Chémia
Získaný titul: Bc.
   

Stáže

2019 (október) Seoul National University, Južná Kórea
Náplň: vývoj analytických metód
   

Členstvo v spoločnostiach

Slovesná chemická spoločnosť - www.schems.sk

Materiály pre študentov