doc. PharmDr. Jiří Kos, Ph.D.

(jiri.kos@uniba.sk)

Kontakty

jirikos85@gmail.com

Výskumná činnost

Design, syntéza a vzťahy medzi štruktúrou a aktivitou potenciálnych antimikrobiálnych látok a antineoplastík

Design, syntéza a vzťahy medzi štruktúrou a aktivitou potenciálnych inhibítorov fotosyntézy

NMR spektroskopia

Infračervená spektroskopia

Termogravimetria 

Analytické HPLC systémy

Vzdelanie a akademická kvalifikácia

2019 VKS IIa - Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov, Bratislava  
2015 Ph.D. – Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Česká republika (Farmaceutická chémia)  
2013 PharmDr. – Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Česká republika (Farmaceutická chémia)  
2010 M.Sc. – Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Česká republika (Farmaceutická chémia)  

Stáže

2008               Zentiva a.s. Praha, Česká republika (výzkumná stáž)

2017–2019     Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (odborný asistent)

Vedecká a publikačná činnosť

Patenty/Prihláška patentu: 2

Recenzované publikácie : 36

Knihy: 1

Recenzované príspevky z konferencie: 22

Konferenčné abstrakty : 46

Súčet citácií bez autocitácií  (Web of Science Core Collection): 359 (01/03/2021)

h-Index (Web of Science Core Collection): 14 (19/01/2022)

Granty: 4

Granty

KOS, Jiří. “Synthesis of Hydroxynaphthyl Carboxamides as Biologically Active Compounds.“ Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno (IGA VFU Brno 96/2012/FaF), 2012.

KOS, Jiří. “Synthesis and Biological Properties of Polysubstituted  Hydroxynaphthanilides.“ Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno (IGA VFU Brno 322/2015/FaF), 2015.

KOS, Jiří. “Substituted Quinoxaline-2-carboxanilides as Effective Antimycobacterial Agents“ Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK/37/2018), 2018.

Member of research group. DEVÍNSKÝ, Ferdinand and JAMPÍLEK, Josef. “Design of new small molecules and bioactive nanoparticules for the therapy of inflammatory and degenerative diseases of bones and knuckles”.  (APVV-17-0373), 2018–2022.