prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

(josef.jampilek@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-322

Laboratórium: CH2-314

Telefón: +421 2 9014 9309

Vzdelanie

2017            Profesor v oboru Farmaceutická chemie (Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

2009            Docent v oboru Farmaceutická chemie (Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno)

2000–2004  doktorandské a rigorózní (Ph.D., PharmDr.) studium v oboru Farmaceutická chemie, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1995–2000  magisterské (Mgr.) studium v oboru Farmacie, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Manažérske kurzy

2011–2012 Efektivní profesní komunikace, řešení konfliktů a vedení lidí (DEVELOR Czech)

2011           Kurz kreativního myšlení (IMPRoPACT)

2008           Řízení projektů (EXPERTIS Praha)

2008           Vyjednávání (DEVELOR Czech)

2006–2007 Senior Management Training „Z-Leader“ (EXPERTIS Praha)

Zamestnanie

od 2019  profesor – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra analytické chemie

od 2019  profesor – Slovenská akademie věd, Neuroimunologický ústav (částečný úvazek)

od 2019  profesor – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR (částečný úvazek)

2016–2019  profesor –  Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutické chemie, vedoucí katedry

2006–2019  Různé pozice: odborný asistent, docent, profesor – Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR

2004–2011  Různé pozice: Senior Scientist – R&D divize, Zentiva Praha, ČR

2000–2003  Scientist Centrum pro výzkum struktury a mechanismu účinku potenciálních léčiv, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, ČR & Zentiva Praha, ČR

Vedecké zameranie

Farmaceutická analýza

Studium fyzikálně-chemických vlastností bioaktivních látek, polymorfismus léčiv

Studium in vitro biodostupnosti, nanočástic a ADME

Design a vztahy mezi strukturou a aktivitou anti-infekčních a protizánětlivých sloučenin, antineoplastik a agrochemikálií

Vedecké a publikačné aktivity

Recenzované publikace: 237

Patenty/patentové přihlášky: 33

Recenzované full-textové příspěvky na konferencích: 76

Abstrakta z konferencí: 263

Skripta: 7

Monografie: spoluautor+co-editor 2; autor/spoluautor 40 kapitol

Vyžádané přednášky: 73 (symposia, workshopy), 30 (týdenní kurzy)

Granty: 27

2383 citací bez autocitací (Web of Science Core Collection, I/2022)

h-Index 36 (Web of Science Core Collection, I/2022)

 Další informace:

Research Gate

Google Scholar

ORCID 0000-0003-2003-9052

Projekty

Member of research group. HARTL, Jiří. “Biologically Active Derivatives of Pyrazine and Pyridine”. Grant Agency of the Charles University (GAUK 026/1998/B-CH/FaF) in 1998–2000.

Member of research group. KARLÍČEK, Rolf “Development, Preparation and Drug Technology”. Research Aims of the Ministry of Education of the Czech Republic (MSM 111600001) in 1999–2004.

Member of research group. KVASNIČKOVÁ, Eva. “Research Centre for Structure and Mechanism of Action of Potential Drugs”. Ministry of Education of the Czech Republic (LN00B125) in 2000–2004.

JAMPÍLEK, Josef. “Completion of Potential Antituberculotics and Antimycotics Series Synthesis”. University Development Foundation 2002 G4a – Students' Creative Activities – Natural Science Branches (FRVS 2245/G4/2002).

JAMPÍLEK, Josef. “Continuation of Potential Antituberculotics and Antimycotics Preparation”. University Development Foundation 2003 G6a – Students` Creative Activities – Natural Science Branches (FRVS 2998/G6/2003).

CHLUPÁČOVÁ, Marta and JAMPÍLEK, Josef. “Chalcones and Their Analogues as Potencial Drugs”. University Development Foundation 2003 G3a – Students' Creative Activities – Biomedicine Science Branches (FRVS 2970/G3/2003).

JAMPÍLEK, Josef. “Nanotechnology Approaches for Drug Delivery across Blood-Tissue Barriers. Czech Science Foundation (GACR P304/11/2246) in 2011–2014.

KOS, Jiří and JAMPÍLEK, Josef. “Synthesis of Hydroxynaphthyl Carboxamides as Biologically Active Compounds.“ University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (IGA VFU Brno 96/2012/FaF) in 2012.

Member of research group. DEVÍNSKÝ, Ferdinand. “Small Molecules in Biomedical Research”. Slovak Research and Development Agency (APVV-0516-12) in 2013–2017.

Member of research group. SEDMÍKOVÁ, Markéta and SALAŠOVÁ, Alena and VEČEREK, Vladimír. Centralized Development Project of the Ministry of Education of the Czech Republic 2014 “Improving Qualification of Students of Ph.D. Educational Programs & Postdoctorates of Agricultural and Veterinary Branches through Engagement in Multidisciplinary Interuniversity Teams. Ministry of Education of the Czech Republic (MSMT Project No. C3) in 2014.

JAMPÍLEK, Josef. “Synthesis of Carboxamides of Kynurenic Acid as Biologically Active Compounds“.University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (IGA VFU Brno, 37/2014/FaF) in 2014.

ZADRAŽILOVÁ, Iveta and JAMPÍLEK, Josef. “Study of Antimicrobial Properties of Newly Synthesized Prospective Chemotherapeutics“.University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (IGA VFU Brno 52/2014/FaF) in 2014.

Member of research group. Sopuch, Tomáš. “Matrix Systems for Healing of Skin Defects for Human and Veterinary Use“. Technology Agency of the Czech Republic (TACR TA04010065) in 2014–2017.

ČERNÍKOVÁ, Aneta and JAMPÍLEK, Josef. “Evaluation of alaptide derivatives as potential modifiers of transdermal penetration“. University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (IGA VFU Brno 302/2015/FaF) in 2015.

JAMPÍLEK, Josef. “Anti-Invasive Activity of Novel Antimicrobial Chemotherapeutics“. University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (IGA VFU Brno 304/2015/FaF) in 2015.

Member of research group. SOBCZAK-KUPIEC, Agnieszka. “Innovative Composite Biomaterials Contained Bioactive Calcium Phosphates”. The National Centre for Research and Development, Warsaw, Poland (LIDER/037/481/L-5/13/NCBR) in 2015.

POSPÍŠILOVÁ, Šárka and JAMPÍLEK, Josef. “Investigation of Newly Synthesized Antibacterial Chemotherapeutics“. University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (IGA VFU Brno 311/2016/FaF) in 2016.

Member of training group. Chemistry and Work (CHiP) – “Increasing the competences within the first and second cycle studies in the field of Chemistry and Chemical Technology” at the University of Silesia in Katowice, Poland. The project is co-financed by the European Union (Operational Program Knowledge Education Development, Priority Axis III Higher education for economy and development, Measure 3.1. Competences in higher education). Project No. DZP.381.47.2016.UGS in 2016-2017.

Member of training group. Chemistry and Fellowships (CIS) - implemented at the University of Silesia in Katowice, Poland, as part of the Operational Program Knowledge Education Development, co-financed by the European Union. Project No. DZP.381.053.2017.UGS in 2016-2017.

JAMPÍLEK, Josef. “Discovery of New Antimicrobial Chemotherapeutics“. Internal research grant of sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. in 2017.

Member of training group. Chemistry and Work (CHiP) – “Increasing the competences within the first and second cycle studies in the field of Chemistry and Chemical Technology” at the University of Silesia in Katowice, Poland. The project is co-financed by the European Union (Operational Program Knowledge Education Development, Priority Axis III Higher education for economy and development, Measure 3.1. Competences in higher education), Project No. DZP.381.064.2018.UGS.UGS in 2017-2018.

JAMPÍLEK, Josef. “Design of New Hydroxy(aza)naphthalenes“. Internal research grant of sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. in 2018.

DEVÍNSKÝ, Ferdinand and JAMPÍLEK, Josef. “Design of new small molecules and bioactive nanoparticules for the therapy of inflammatory and degenerative diseases of bones and knuckles”. Slovak Research and Development Agency (APVV-17-0373) in 2018–2022.

Member of research group. MASÁR, Marián. “Application possibilities of new orthogonal miniaturized and microseparation analytical systems for fast monitoring of biological, environmental and forensic samples”. Slovak Research and Development Agency (APVV-17-0318) in 2018–2022.

Member of research group. MASÁR, Marián. “Development of new techniques for treatment of biomedical and environmental samples for combined advanced analytical methods”. Minister of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic & the Slovak Academy of Sciences (VEGA 1/0787/18) in 2018–2020.

Member of training group. “Integrated Development Program of the University of Silesia in Katowice” (project number DZP.381.016.2019.UGS). The project is co-financed by the European Union under the European Social Fund, Operational Program Knowledge Education Development, Priority axis: III. Higher education for economy and development. Measure: 3.5 Comprehensive programs of higher education institutions, number of co-financing agreement POWR.03.05.00-00-Z117/17-00 in 2019-2020.

Member of research group. TRÁVNÍČEK, Zdeněk. Small molecules with application potential in field of medical and material research”. Palacký University in Olomouc (IGA_PrF_2020_023) in 2020–2021.

Zahraničné mobility

od 2009      Institute of Chemistry, University of Silesia in Katowice, Polsko (hostující profesor)

od 2016      School of Chinese Medicine, Hong Kong Baptist University, Hong Kong SAR, Čína (hostující profesor)

 

2021          Department of Physical Chemistry and Biophysics, Pharmaceutical Faculty, Wroclaw Medical University, Polsko

2019           Faculty of Health Sciences, University of Macau, Macau SAR, Čína

2018           Department of Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy, Midwestern University, Phoenix, AZ, USA

2018           U.S. Food and Drug Administration, Silver Spring, MD, USA

2017           Bosch Institute, Faculty of Medicine and Health, University of Sydney, Austrálie

2017           Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana, Slovinsko

2016           School of Pharmaceutical Sciences, Guizhou Medical University, Guiyang, Čína

2016           Key Laboratory of Chemistry for Natural Products of Chinese Academy of Sciences, Guiyang, Čína

2016           Department of Organic Chemistry, Institute of Chemical Technology and Engineering, Poznan University of Technology, Polsko

2015           Institute of Inorganic Chemistry and Technology, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Cracow University of Technology, Polsko

2014          Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry, Faculty of Pharmacy, South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent, Kazachstán

2014, 2015 Department of Biochemistry and Neurobiology, Faculty of Materials Science, AGH University of Science and Technology, Krakow, Polsko

2014           Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Kazakh National Medical University, Almaty, Kazachstán

2000           Medicinal Chemistry Institute, Heidelberg University, Německo

Ďalšie informácie

·         Školitel obhájených 20 diplomových, 15 rigorosních prací a 7 Ph.D. studentů

·         Externí lektor IPVZ Praha (od 2009)

Člen edičních rad:

·        ADMET & DMPK

·        ChemistrySelect

·        Current Chinese Chemistry

·        Current Drug Discovery Technologies

·        Frontiers in Bioscience-Landmark

·        Medicinal Chemistry

·        Military Medical Science Letters

·        Molecules

·        Nanomaterials

Hostující editor:

·        ADMET & DMPK

·        Current Medicinal Chemistry

·        Current Organic Chemistry

·        Current Pharmaceutical Design

·        Frontiers in Chemistry

·        International Journal of Molecular Sciences

·        Molecules

·        Monatshefte für Chemie

·        Nanomaterials

·        Symmetry

Členství ve společnostech:

·        Česká chemická společnost

·        International Association of Physical Chemists

·        Slovenská chemická společnost

·        Working Group on New TB Drugs