Mgr. Jasna Hradski, PhD.

(hradski1@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-323

Laboratórium: CH2-351

Telefón: +421 2 602 96 379 (kl. 379)

Vedecké zameranie

Elektroseparačné metódy

Vzdelanie

2013-2017 Doktorandské štúdium, Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
2011-2013 Magisterské štúdium, Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácie

  • Jasna Hradski, Róbert Bodor, Marián Masár, Sequential Determination of Inorganic Cations and Anions in Cerebrospinal Fluid by Microchip Electrophoresis, Chromatographia 2014, 77 (21-22), 1461-1468.
  • Martin Sabo, Michaela Malásková, Olga Harmathová, Jasna Hradski, Marián Masár, Branislav Radjenovic, Štefan Matejčík, Direct Liquid Sampling for Corona Discharge Ion Mobility Spectrometry, Analytical Chemistry 2015, 87 (14), 7389-7394.
  • Jasna Hradski, Mária Drusková Chorváthová, Róbert Bodor, Martin Sabo, Štefan Matejčík, Marián Masár, Quantitative aspects of microchip isotachophoresis for high precision determination of main components in pharmaceuticals, Analytical Bioanalytical Chemistry 2016, 408 (30), 8669-8679.
  • Jasna Hradski, Marián Masár, Microchip isotachophoresis: Analysis of pharmaceuticals, Methods in Molecular Biology 2019, 1906, 99-111.
  • Marián Masár, Jasna Hradski, Michaela Nováková, Roman Szucs, Martin Sabo, Štefan Matejčík, Online coupling of microchip electrophoresis with ion mobility spectrometry for direct analysis of complex liquid samples, Sensors and Actuators, B: Chemical 2020, 302, No. 127183.