RNDr. Peter Troška, PhD.

(peter.troska@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-327

Laboratórium: CH2-351

Telefón: +421 2 602 96 379 (kl. 379)

Vedecké zameranie

Elektroseparačné metódy

Vzdelanie

2010 - 2015 Doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2008 - 2010 Magisterské štúdium v odbore Analytická chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2005 - 2008 Bakalárské štúdium v odbore Chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2012 Rigorózne konanie (Doktor prírodných vied - RNDr.) v odbore Analytická chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
   

Stáže

2012 (apríl) University of Warsaw, Department of Chemistry, Poľsko
2013 (máj) University of Zagreb, Faculty of Science, Chorvátsko
   

Členstvo v spoločnostiach

Slovenská chemická spoločnosť

Materiály pre študentov