doc. RNDr. Róbert Bodor, PhD.

(robert.bodor@uniba.sk)

Contact

Room: CH2-326. Phone: +421 2 9014 2005

Laboratory: CH2-350.

Laboratory: CH2-334.

Education

 • 2021 habilitation procedure. Specialization: Analytical Chemistry. Faculty of Natural Sciences, Comenius University Bratislava
 • 2013 scientific qualification level IIa, Commission of the Slovak Academy of Sciences for assessing the scientific qualification of employees, Bratislava
 • 1999 rigorous examination procedure (RNDr.).  Specialization: Chemistry. Faculty of Natural Sciences, Comenius University Bratislava
 • 1997 - 2001 doctoral study.  Specialization: Analytical Chemistry. Faculty of Natural Sciences, Comenius University Bratislava
 • 1992 - 1997 master study Specialization: Analytical Chemistry. Faculty of Natural Sciences, Comenius University Bratislava

Employment

Faculty of Natural Sciences, Comenius University Bratislava, Department of Analytical Chemistry

Scientific focus

 • Electroseparation techniques
 • Automated capillary electrophoresis
 • Electroanalytical techniques
 • Analysis of complex samples

Publications

 • ORCID: 0000-0002-5460-2619
 • Scopus Author ID: 6603075865
 • Web of Science ResearcherID: N-1885-2016
 • h-Index 13 (Web of Science Core Collection; Scopus, 01/2022)
 • Link to publications (University database)
 • Citations without self-citations (01/2022):
  overall - 633
  Web of Science Core Collection - 607
  Scopus - 565
 • The most cited works :

  1. Kaniansky, D.; Masár, M.; Marák, J.; Bodor, R.: Capillary electrophoresis of inorganic anions, J. Chromatogr. A, Vol. 834, No. 1-2, 1999, 133-178.
  2. Bodor, R.; Madajová, V.; Kaniansky, D.; Masár, M.; Jöhnck, M.; Stanislawski, B.: Isotachophoresis and isotachophoresis - zone electrophoresis separations of inorganic anions present in water samples on a planar chip with the column-coupling separation channels and conductivity detection, J. Chromatogr. A, Vol. 916, 2001, 155-165.
  3. Bodor, R.; Žúborová, M.; Ölvecká, E.; Madajová, V.; Masár, M.; Kaniansky, D.; Stanislawski, B.: Isotachophoresis and isotachophoresis - zone electrophoresis of food additives on a chip with column-coupling separation channels, J. Sep. Sci., Vol. 24, 2001, 802-809.

Projects

[Translate to English:]

 • APVV-17-0373 - Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov (spoluriešiteľ)
 • APVV-17-0318: Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forenzných vzoriek (spoluriešiteľ)
 • APVV-0259-12: Viacrozmerné miniaturizované separačné metódy kombinované s iónovo pohyblivostnou spektrometriou pre environmentálnu a biomedicínsku analýzu (spoluriešiteľ)
 • APVV-0583-11 - Vývoj nových kombinovaných metód chemickej analýzy stopových koncentrácií iónových a iónogénnych látok v komplexných environmentálnych a biologických vzorkách (spoluriešiteľ)
 • VVCE-0070-07 - Zriadenie centra excelencie (bio)separačných metód založených na princípoch elektroseparácií, kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie (spoluriešiteľ)


 • VEGA 1/0342/15 - Metodologické a aplikačné aspekty kapilárnej elektroforézy v automatizovanom separačnom systéme so zvýšenou separačnou kapacitou (vedúci projektu)
 • VEGA 1/0882/09 - Dvojdimenzionálne separácie mnohozložkových zmesí látok na báze kombinácií techník kapilárnej elektroforézy (zástupca a vedúci projektu)
 • VEGA 1/0340/15 - Vývoj nových a originálnych spojení mikročipovej elektroforézy s netradičnými spektrálnymi detekčnými technikami (zástupca vedúceho projektu)
 • VEGA 1/1149/12 - Zvýšenie analytickej výkonnosti miniaturizovaných elektroseparačných systémov pre analýzu komplexných environmentálnych a biomedicínskych vzoriek (spoluriešiteľ a zástupca vedúceho projektu)
 • 1/0672/09 - Miniaturizované elektroseparačné systémy na báze techniky spájania kolón a ich väzba s predúpravou vzoriek na extrakčných a dialytických membránach (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/3558/06 - Kombinácie techník kapilárnej elektroforézy pre.multidimenzionálne separácie mnohozložkových.zmesí nízko- a vysokomolekulárnych látok (zástupca vedúceho projektu)
 • VEGA 1/3562/06 - Miniaturizované integrované analytické systémy.pre (ultra)stopovú analýzu na báze elektroseparácií.na čipe so spájanými kolónami (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0087/03 - Miniaturizované elektroseparačné techniky pre stopovú analýzu iónogenných látok a biopolymérov prítomných v komplexných  matriciach iónového charakteru (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/7247/00 - Kapilárne elektroseparačné techniky pre stopovú a ultrastopovú analýzu iónogenných látok prítomných v komplexných environmentálnych a biologických matriciach (spoluriešiteľ)
 • KEGA 069UK-4/2019: Interaktívna výučba analytických detekčných a identifikačných metód (spoluriešiteľ)
 • KEGA 087UK-4/2016 Interaktívna výučba analytických a preparatívnych separačných metód (spoluriešiteľ)
 • KEGA 030UK-4/2014 Interaktívna výučba analytickej chémie (spoluriešiteľ)
 • ITMS 26240120001 - Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (Green I) (spoluriešiteľ)
 • ITMS 26240120025 - Dobudovanie centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (Green II) (spoluriešiteľ)
 • ITMS 26240220061 - Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv (SynAnPharm ) (spoluriešiteľ)

Teaching

 • lecturing and conducting seminars and experimental exercises for students of the 1st and 2nd degree of university study
 • supervisor and opponent of diploma theses of 1st and 2nd degree university students and rigorous theses
 • supervisor - specialist of 3rd degree university students

Other activities

Memberships

Mobilities

 • Faculty of Science, Department of Analytical and Structural Chemistry, Janus Panonius University, Pécs, Hungary
 • Faculty of Sciences and Faculty of Medicine, Department of Analytical Chemistry and Institute of Bioanalysis, University of Pécs, Hungary
 • Faculty of Science, Charles University, Praha, Czech Republic
 • Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Debrecen, Hungary