doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.

(andrea.stanova@uniba.sk)

Vedecké zameranie

Vzdelanie

Členstvo v spoločnostiach

Materiály pre študentov