doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.

(radoslav.halko@uniba.sk)

Kontakt:

Pracovňa: CH2-322

Laboratórium: CH2-317 alebo CH2-333

Telefón: +421 2 602 96 309 (kl. 309)

Vedecké zameranie

Analytická chémia

Atómová spektrometria: hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS); atómová absorpčná spektrometria s plameňovou atomizáciou (FAAS), a atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou (ETAAS) a atómová absorpčná spektrometria s generovaním hydridov (HGAAS).

Molekulová spektrometria: molekulová absorpčná spektrometria v UV-Vis; fluorescenčná spektrometria a infračervená spektrometria.

Spájanie detekčných techník atómovej a molekulovej spektrometrie s rôznymi technikami kvapalinovej chromatografie.

Úprava vzoriek: extrakcia tuhou fázou (SPE); extrakcia s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov (CPE); extrakcia podporená mikrovlnovým žiarením (MAE); dávkovanie jemných suspenzií (SS) atď.

Analýza biologických vzoriek a vzoriek životného prostredia s dôrazom na prvkovú a špeciačnú analýzu. 

Autor a spoluautor viac ako 42 recenzovaných publikací (z toho 35 CC publikácií) s viac ako 400 citáciami bez autocitácií), h-index 10

Vzdelanie

1992 - 1997; magisterské (Mgr.) štúdium na Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor: Analytická chémia

1997 - 2002; doktorandské (PhD.) štúdium na Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor: Analytická chémia

2001; Rerum Naturalis Doctor (RNDr.) v odbore analytickej chémie; Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

2011; habilitácia (doc.) v odbore analytickej chémie; Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Zahraničné mobility

 • April 2000 – June 2000, Warsaw University, Poland (CEEPUS)
 • October 2000 – December 2000, Warsaw University, Poland (CEEPUS)
 • April 2001 – June 2001, Warsaw University, Poland (CEEPUS)
 • October 2002 – September 2004, University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain (AECI)
 • Maj 2008, Warsaw University, Poland (CEEPUS)
 • June 2008, Medical University in Gdansk, Poland (CEEPUS)
 • June 2009, University of Ljubljana, Slovenia (CEEPUS)
 • July 2010, University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain (APVV)
 • June 2011, Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic (CEEPUS)
 • June 2014, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland(CEEPUS)
 • June 2015, Warsaw University, Poland (CEEPUS)

Materiály pre študentov