doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.

(radoslav.halko@uniba.sk)

Contact

Office:: CH2-322

Laboratory: CH2-317 or CH2-333

Phone: +421 2 9014 2002 (2002)

Education

2010 habilitation procedure in Analytical Chemistry, Faculty of Science, Comenius University in Bratislava

2001 Rerum Naturalis Doctor in Analytical Chemistry, Faculty of Science, Comenius University in Bratislava

1997 - 2002 doctoral studies in Analytical Chemistry, Faculty of Science, Comenius University in Bratislava

1992 - 1997 Master's degree in Analytical Chemistry, Faculty of Science, Comenius University in Bratislava

Work

Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Department of Analytical Chemistry

2011 associate professor

2002-2010 assistant professor

1997-2002 internal doctoral student

Scientific focus

Green analytical chemistry

Atomic spectrometry techniques: ICP-MS, ICP-OES, ETAAS, FAAS, HG-AAS

Molecular spectrometry techniques: IR, UV-VIS, FLD

Combination of atomic and molecular spectrometry techniques with liquid chromatography techniques

Sample treatment: SPE; CPE; MAE; SS technique, green solvents, etc.

Analysis of biological and environmental samples with emphasis on elemental and speciation analysis

Publications

ORCID: 0000-0002-9950-924X

Web of Science ID: ABB-5912-2021

Scopus Author ID: 6603416392

ResearchGate

ScholarGoogle

h-Index 14 (Scopus, 09/2023)

Link to publications (EVIPUB)

PortalVS.sk

Reviewed publications: 44 (Scopus, 09/2023)

Monographs / textbooks / scripts: 1 / 3 / 2

Citations: 586 (Scopus, 09/2023)

Projects

VEGA 1/0678/19 Výskyt, distribúcia a stanovenie chemických prvkov platinovej skupiny a platinových cytostatík v tuhých matriciach životného prostredia (pôda, sedimenty a kaly) využitím moderných metód chemickej analýzy, 2019-2021, zodpovedný riešiteľ.

APVV- SK-KR-18-0009 Špeciačná a stopová analýza organokovových zlúčenín v slovensko-kórejských biologických a environmentálnych vzorkách s využitím kombinácie separačných a atómovo spektrometrických techník, 2018-2019, zodpovedný riešiteľ.

VEGA 1/0852/13 Návrh a vývoj vhodných rozhraní pre kombináciu kvapalinovej chromatografie s metódami atómovej spektrometrie pri riešení praktických problémov špeciačnej analýzy organokovových zlúčenín prítomných v biologických a environmentálnych matriciach, 2013-2015, zodpovedný riešiteľ.

VEGA 1/3563/06 On-line a off-line kombinácie metód kvapalinovej chromatografie a metód atómovej spektrometrie pre stopovú analýzu a špeciáciu organokovových látok v biologických vzorkách a vzorkách životného prostredia, 2006-2008, zodpovedný riešiteľ.

VEGA 1/0897/15 Vývoj nových metód na charakterizovanie zložitých vzoriek a stanovenie látok za extrémnych separačných podmienok pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie, jej kombinácií a multidetekcie, 2015-2017, zástupca vedúceho projektu.

APVV-17-0373 Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov, 2018–2022, spoluriešiteľ.

KEGA 069UK-4/2019 Interaktívna výučba analytických detekčných a identifikačných metód, 2019-2020, zástupca vedúceho projektu.

KEGA 087UK-4/2016 Interaktívna výučba analytických a preparatívnych separačných metód, spoluriešiteľ.

OPVaV ERFD, kód ITMS projektu: 26240220034 Priemyselný výskum nových liečiv na báze rekombinantných proteínov, 2010-2013, spoluriešiteľ.

APVV 0583-11 Vývoj nových kombinovaných metód chemickej analýzy stopových koncentrácií iónových a iónogénnych látok v komplexných environmentálnych a biologických vzorkách, 2012-2015, spoluriešiteľ.

APVV 0595-07 Vývoj nových kombinovaných metód vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie zameraných na charakterizáciu a analýzu environmentálnych biopolymérov, 2008-2011, spoluriešiteľ.

APVV VVCE 0070/07 Zriadenie centra excelencie (bio)separačných metód založených na princípoch elektroseparácií, kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie, 2008-2011, spoluriešiteľ.

VEGA 1/1349/12 Vývoj kombinovaných a komprehenzívnych metód mnohorozmernej kvapalinovej chromatografie a elektroseparačných metód na stopovú analýzu nízkomolekulových a vysokomolekulových iónogénnych látok v prítomnosti humínových látok ako interferentov, 2012-2014, zástupca vedúceho projektu.

OPVaV-2008/4.1/01-SORO, kód ITMS projektu: 26240120001 Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie, 2009-2011, spoluriešiteľ.

OPVaV-2009/4.1/02-SORO, kód ITMS projektu: 26240120025 Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII), 2007-2013, spoluriešiteľ.

 

UK/3838/98: Kvantitatívne aspekty kapilárnej zónovej elektroforézy anionických zložiek vo vzorkách s obsahom nízkych koncentrácií amínov, 1998, zodpovedný riešiteľ

Teaching

Lecturing and conducting seminars and experimental exercises for students of the 1st, 2nd and 3rd degree of university study

Supervision of 36 completed diploma theses of 1st and 2nd degree university students

Supervisor of 4 completed 3rd degree university students

Other activities

Membership in societies

Slovak Chemical Society

International Humic Substances Society

Mobility/Fellowship

Warsaw University, Poland

University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain

Korea National University of Education, South Korea

Medical University of Gdańsk, Poland

University of Ljubljana, Slovenia

Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland