Témy bakalárskych diplomových prác

Predtým, ako sa prihlásite na konkrétnu tému v AIS-2, kontaktujte vedúceho danej Bc. diplomovej práce.

Témy určené pre študentov v študijných programoch chémia a biochémia.

Archív tém Bc. diplomových prác:

    Bachelor theses intended for students in the study program Biological Chemistry.

    Contact the supervisor of the diploma thesis before applying for a specific topic in AIS-2.