Mgr. Erika Mordačíková

(medvecka22@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Laboratórium CH2-322 prípadne CH2-355

Vedecké zameranie

Hmotnostná spektrometria, Kvapalinová chromatografia

Vzdelanie

2018 - Súčastnosť           Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                                       Odbor: Analytická chémia - doktorandské štúdium

2016 - 2018                      Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                                       Odbor: Analytická chémia - získaný titul Mgr. 

2013 - 2016                      Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                                       Odbor: Biochémia - získaný titul Bc.

    Členstvo v spoločnostiach

    Materiály pre študentov k dispozícii čoskoro